Nyheder


"PAPIRKONTORET" har med succes afholdt en række workshops i løbet af efteråret
og er nu klar til at tage fat på nye fortællinger og byggerier i foråret 2012.
Se PAPIRKONTORETs hjemmeside

Antologien "En Skrædder i Helvede" udkom i oktober på Dansklærerforeningens Forlag
med billeder og korte tekster for børn. Bodil Nygaard deltager med illustration til
fortællingen "Da jeg var dreng" af Elin Winther.

Bodil Nygaard arbejder lige nu på illustrationer til børnebøger og undervisningsmateriale og forbereder mindre udstilling på Café Englen i Aarhus, februar 2012.